ע
ABARIM
Publications
Abarim Publications' Biblical Dictionary: The Aramaic word: טלם
Please help us financially
Please help us