ע
ABARIM
Publications
Abarim Publications' Biblical Dictionary: The Hebrew word: יבב
Please help us financially
Please help us