ע
ABARIM
Publications
Abarim Publications' Biblical Dictionary: The Greek word: αχος

Source: http://www.abarim-publications.com/DictionaryG/a/a-ch-o-sfin.html