ע
ABARIM
Publications
Abarim Publications' Biblical Dictionary: The Greek word: ονινημι
Please help us financially
Please help us