ע
ABARIM
Publications
Greek New Testament Concordance —The adverb πρωτον

Greek New Testament concordance of the adverb πρωτον [Str-4412], which occurs 58 times in the New Testament

This word does not inflect and thus stays the same in all contexts.

Source: https://www.abarim-publications.com/Concordance/V/c-4412-1.html

Leave there thy gift before the altar, and go thy way; first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift.
αφες
you leave
εκει
there
το
the
δωρον
contribution
σου
of you
εμπροσθεν
before
του
of the
θυσιαστηριου
of altar
και
and
υπαγε
you go away
πρωτον
first
διαλλαγηθι
you be reconciled
τω
to the
αδελφω
to brother
σου
of you
και
and
τοτε
then
ελθων
coming
προσφερε
you offer
το
the
δωρον
contribution
σου
of you
But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.
ζητειτε
you seek
δε
-
πρωτον
first
την
the
βασιλειαν
kingdom
του
of the
θεου
of God
και
and
την
the
δικαιοσυνην
righteousness
αυτου
of him
και
and
ταυτα
these
παντα
all
προστεθησεται
it will be added
υμιν
to you
Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye.
υποκριτα
hypocrite
εκβαλε
you cast out
πρωτον
first
την
the
δοκον
carrier beam
εκ
from
του
of the
οφθαλμου
of eye
σου
of you
και
and
τοτε
then
διαβλεψεις
you will see clearly
εκβαλειν
to cast out
το
the
καρφος
dry-bit
εκ
from
του
of the
οφθαλμου
of eye
του
of the
αδελφου
of brother
σου
of you
And another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father.
ετερος
another
δε
-
των
of the
μαθητων
of students
αυτου
of him
ειπεν
he said
αυτω
to him
κυριε
sir
επιτρεψον
you commission
μοι
to me
πρωτον
first
απελθειν
to depart
και
and
θαψαι
to inter
τον
the
πατερα
father
μου
of me
Or else how can one enter into a strong man's house, and spoil his goods, except he first bind the strong man? and then he will spoil his house.
η
or
πως
how?
δυναται
he can
τις
some
εισελθειν
to enter
εις
in(to)/un(to)
την
the
οικιαν
house
του
of the
ισχυρου
of [the one] in control
και
and
τα
the
σκευη
gear
αυτου
of him
διαρπασαι
to totally plunder
εαν
if
μη
not
πρωτον
first
δηση
he might bind
τον
the
ισχυρον
[one] in control
και
and
τοτε
then
την
the
οικιαν
house
αυτου
of him
διαρπασει
he will totally plunder
Let both grow together until the harvest: and in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them: but gather the wheat into my barn.
αφετε
you let
συναυξανεσθαι
to be grown together
αμφοτερα
both
μεχρι
until
του
of the
θερισμου
of harvest
και
and
εν
in(to)
καιρω
to period
του
of the
θερισμου
of harvest
ερω
I will say
τοις
to the
θερισταις
to harvesters
συλλεξατε
you gather
πρωτον
first
τα
the
ζιζανια
wonk-weeds
και
and
δησατε
you bind
αυτα
them
εις
in(to)/un(to)
δεσμας
bundles
προς
toward
το
the
κατακαυσαι
to burn up
αυτα
them
τον
the
δε
-
σιτον
grain
συναγαγετε
you gather
εις
in(to)/un(to)
την
the
αποθηκην
storage barn
μου
of me
And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elias must first come?
και
and
επηρωτησαν
they quizzed
αυτον
him
οι
the
μαθηται
students
αυτου
of him
λεγοντες
saying
τι
what?
ουν
therefore
οι
the
γραμματεις
notaries
λεγουσιν
they say
οτι
that
ηλιαν
Elijah
δει
it must be
ελθειν
to come
πρωτον
first
And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come, and restore all things.
ο
the
δε
-
ιησους
Jesus
αποκριθεις
answering
ειπεν
he said
αυτοις
to them
ηλιας
Elijah
μεν
indeed
ερχεται
he comes
πρωτον
first
και
and
αποκαταστησει
he will restore
παντα
all
Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea, and cast an hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money: that take, and give unto them for me and thee.
ινα
that
δε
-
μη
not
σκανδαλισωμεν
we might night-fish
αυτους
them
πορευθεις
traveling
εις
in(to)/un(to)
την
the
θαλασσαν
sea
βαλε
you cast
αγκιστρον
[see note]
και
and
τον
the
αναβαντα
coming up
πρωτον
first
ιχθυν
fish
αρον
you take up
και
and
ανοιξας
opening
το
the
στομα
mouth
αυτου
of him
ευρησεις
you will find
στατηρα
standard coin
εκεινον
that
λαβων
taking
δος
you give
αυτοις
to them
αντι
for
εμου
of me
και
and
σου
of you
[Thou] blind Pharisee, cleanse first that [which is] within the cup and platter, that the outside of them may be clean also.
φαρισαιε
Pharisee
τυφλε
visually impaired
καθαρισον
you clean
πρωτον
first
το
the
εντος
inside
του
of the
ποτηριου
of drinking-cup
και
and
της
of the
παροψιδος
[see note]
ινα
that
γενηται
it might become
και
and
το
the
εκτος
outside
αυτων
of them
καθαρον
clean
No man can enter into a strong man's house, and spoil his goods, except he will first bind the strong man; and then he will spoil his house.
ουδεις
no one
δυναται
he can
τα
the
σκευη
gear
του
of the
ισχυρου
of [the one] in control
εισελθων
entering
εις
in(to)/un(to)
την
the
οικιαν
house
αυτου
of him
διαρπασαι
to totally plunder
εαν
if
μη
not
πρωτον
first
τον
the
ισχυρον
[one] in control
δηση
he might bind
και
and
τοτε
then
την
the
οικιαν
house
αυτου
of him
διαρπασει
he will totally plunder
For the earth bringeth forth fruit of herself; first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear.
αυτοματη
automatically
γαρ
for
η
the
γη
earth
καρποφορει
it bears fruit
πρωτον
first
χορτον
blade
ειτα
afterward
σταχυν
[see note]
ειτα
afterward
πληρη
full
σιτον
grain
εν
in(to)
τω
to the
σταχυι
[see note]
But Jesus said unto her, Let the children first be filled: for it is not meet to take the children's bread, and to cast [it] unto the dogs.
ο
the
δε
-
ιησους
Jesus
ειπεν
he said
αυτη
to her
αφες
you let
πρωτον
first
χορτασθηναι
to be provided for
τα
the
τεκνα
children
ου
not
γαρ
for
καλον
good
εστιν
it is
λαβειν
to take
τον
the
αρτον
bread
των
of the
τεκνων
of children
και
and
βαλειν
to cast
τοις
to the
κυναριοις
to puppies
And they asked him, saying, Why say the scribes that Elias must first come?
και
and
επηρωτων
they were quizzing
αυτον
him
λεγοντες
saying
οτι
that
λεγουσιν
they say
οι
the
γραμματεις
notaries
οτι
that
ηλιαν
Elijah
δει
it must be
ελθειν
to come
πρωτον
first
And he answered and told them, Elias verily cometh first, and restoreth all things; and how it is written of the Son of man, that he must suffer many things, and be set at nought.
ο
the
δε
-
αποκριθεις
answering
ειπεν
he said
αυτοις
to them
ηλιας
Elijah
μεν
indeed
ελθων
coming
πρωτον
first
αποκαθιστα
he restores
παντα
all
και
and
πως
how?
γεγραπται
it has been written
επι
unto
τον
the
υιον
son
του
of the
ανθρωπου
of man
ινα
that
πολλα
many
παθη
he might experience
και
and
εξουδενωθη
he might be nullified
And the gospel must first be published among all nations.
και
and
εις
in(to)/un(to)
παντα
all
τα
the
εθνη
nations
δει
it must be
πρωτον
first
κηρυχθηναι
to be proclaimed
το
the
ευαγγελιον
valid-data-stream
Now when [Jesus] was risen early the first [day] of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils.
αναστας
rising
δε
-
πρωι
early [morning]
πρωτη
to first
σαββατου
of Sabbath
εφανη
he was revealed
πρωτον
first
μαρια
to Mary
τη
to the
μαγδαληνη
to Magdalene
αφ
out of
ης
of which
εκβεβληκει
he had cast out
επτα
seven
δαιμονια
daimonions
Either how canst thou say to thy brother, Brother, let me pull out the mote that is in thine eye, when thou thyself beholdest not the beam that is in thine own eye? Thou hypocrite, cast out first the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to pull out the mote that is in thy brother's eye.
η
or
πως
how?
δυνασαι
you can
λεγειν
to say
τω
to the
αδελφω
to brother
σου
of you
αδελφε
brother
αφες
you let
εκβαλω
I might cast out
το
the
καρφος
dry-bit
το
the
εν
in(to)
τω
to the
οφθαλμω
to eye
σου
of you
αυτος
he
την
the
εν
in(to)
τω
to the
οφθαλμω
to eye
σου
of you
δοκον
carrier beam
ου
not
βλεπων
seeing
υποκριτα
hypocrite
εκβαλε
you cast out
πρωτον
first
την
the
δοκον
carrier beam
εκ
from
του
of the
οφθαλμου
of eye
σου
of you
και
and
τοτε
then
διαβλεψεις
you will see clearly
εκβαλειν
to cast out
το
the
καρφος
dry-bit
το
the
εν
in(to)
τω
to the
οφθαλμω
to eye
του
of the
αδελφου
of brother
σου
of you
And he said unto another, Follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father.
ειπεν
he said
δε
-
προς
toward
ετερον
another
ακολουθει
you follow
μοι
to me
ο
the
δε
-
ειπεν
he said
κυριε
sir
επιτρεψον
you commission
μοι
to me
απελθοντι
to departing
πρωτον
first
θαψαι
to inter
τον
the
πατερα
father
μου
of me
And another also said, Lord, I will follow thee; but let me first go bid them farewell, which are at home at my house.
ειπεν
he said
δε
-
και
and
ετερος
another
ακολουθησω
I will follow
σοι
to you
κυριε
sir
πρωτον
first
δε
-
επιτρεψον
you commission
μοι
to me
αποταξασθαι
to organize my departure
τοις
to the
εις
in(to)/un(to)
τον
the
οικον
"house"
μου
of me
And into whatsoever house ye enter, first say, Peace [be] to this house.
εις
in(to)/un(to)
ην
which
δ
-
αν
-
οικιαν
house
εισερχησθε
you may enter
πρωτον
first
λεγετε
you say
ειρηνη
peace
τω
to the
οικω
to "house"
τουτω
to this
And when the Pharisee saw [it,] he marvelled that he had not first washed before dinner.
ο
the
δε
-
φαρισαιος
Pharisee
ιδων
seeing
εθαυμασεν
he marveled
οτι
that
ου
not
πρωτον
first
εβαπτισθη
he was immersed
προ
before
του
of the
αριστου
of banquet
In the mean time, when there were gathered together an innumerable multitude of people, insomuch that they trode one upon another, he began to say unto his disciples first of all, Beware ye of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy.
εν
in(to)
οις
to which
επισυναχθεισων
of having been gathered together
των
of the
μυριαδων
of huge amounts
του
of the
οχλου
of crowd
ωστε
so that
καταπατειν
to trample down
αλληλους
one another
ηρξατο
he began
λεγειν
to say
προς
toward
τους
the
μαθητας
students
αυτου
of him
πρωτον
first
προσεχετε
you take heed
εαυτοις
to yourselves
απο
out of
της
of the
ζυμης
of culture
των
of the
φαρισαιων
of Pharisees
ητις
which
εστιν
it is
υποκρισις
hypocrisy
For which of you, intending to build a tower, sitteth not down first, and counteth the cost, whether he have [sufficient] to finish [it? ]
τις
who?
γαρ
for
εξ
from
υμων
of you
ο
the
θελων
wanting
πυργον
light-house
οικοδομησαι
to build
ουχι
is it not?
πρωτον
first
καθισας
settling down
ψηφιζει
he accounts for
την
the
δαπανην
cost
ει
if
εχει
he has
τα
the
προς
toward
απαρτισμον
[see note]
Or what king, going to make war against another king, sitteth not down first, and consulteth whether he be able with ten thousand to meet him that cometh against him with twenty thousand?
η
or
τις
what?
βασιλευς
king
πορευομενος
traveling
συμβαλειν
to clash
ετερω
to another
βασιλει
to king
εις
in(to)/un(to)
πολεμον
war
ουχι
is it not?
καθισας
settling down
πρωτον
first
βουλευεται
he resolves
ει
if
δυνατος
able
εστιν
he is
εν
in(to)
δεκα
ten
χιλιασιν
to thousand [men]
απαντησαι
to go and meet
τω
to the
μετα
with(in)
εικοσι
twenty
χιλιαδων
of thousand [men]
ερχομενω
to coming
επ
upon
αυτον
him
But first must he suffer many things, and be rejected of this generation.
πρωτον
first
δε
-
δει
it must be
αυτον
him
πολλα
many
παθειν
to experience
και
and
αποδοκιμασθηναι
to be rejected
απο
out of
της
of the
γενεας
of generation
ταυτης
of this
But when ye shall hear of wars and commotions, be not terrified: for these things must first come to pass; but the end [is] not by and by.
οταν
when
δε
-
ακουσητε
you might hear
πολεμους
wars
και
and
ακαταστασιας
pandemoniums
μη
not
πτοηθητε
you might be consternated
δει
it must be
γαρ
for
ταυτα
these
γενεσθαι
to be/become
πρωτον
first
αλλ
but
ουκ
not
ευθεως
straight
το
the
τελος
Yield
And saith unto him, Every man at the beginning doth set forth good wine; and when men have well drunk, then that which is worse: [but] thou hast kept the good wine until now.
και
and
λεγει
he says
αυτω
to him
πας
all
ανθρωπος
man
πρωτον
first
τον
the
καλον
good
οινον
wine
τιθησιν
he puts down
και
and
οταν
when
μεθυσθωσιν
they might be drunk
τοτε
then
τον
the
ελασσω
less
συ
you
τετηρηκας
you have kept
τον
the
καλον
good
οινον
wine
εως
until
αρτι
now
If the world hate you, ye know that [it hated] me before it hated you.
ει
if
ο
the
κοσμος
world-order
υμας
you
μισει
it "hates"
γινωσκετε
you know
οτι
that
εμε
me
πρωτον
first
υμων
of you
μεμισηκεν
it has "hated"
And led him away to Annas first; for he was father in law to Caiaphas, which was the high priest that same year.
και
and
απηγαγον
they led away
αυτον
him
προς
toward
ανναν
Annas
πρωτον
first
ην
he was
γαρ
for
πενθερος
father-in-law
του
of the
καιαφα
of Caiaphas
ος
who
ην
he was
αρχιερευς
high priest
του
of the
ενιαυτου
of year
εκεινου
of that
Unto you first God, having raised up his Son Jesus, sent him to bless you, in turning away every one of you from his iniquities.
υμιν
to you
πρωτον
first
ο
the
θεος
God
αναστησας
rising
τον
the
παιδα
junior
αυτου
of him
ιησουν
Jesus
απεστειλεν
he sent
αυτον
him
ευλογουντα
lavishing with welfare
υμας
you
εν
in(to)
τω
to the
αποστρεφειν
to turn from
εκαστον
each
απο
out of
των
of the
πονηριων
of impediments
υμων
of you
But when Jacob heard that there was corn in Egypt, he sent out our fathers first.
ακουσας
hearing
δε
-
ιακωβ
Jacob
οντα
those being
σιτα
grains
εν
in(to)
αιγυπτω
to Egypt
εξαπεστειλεν
he sent off
τους
the
πατερας
fathers
ημων
of us
πρωτον
first
And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass, that a whole year they assembled themselves with the church, and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch.
και
and
ευρων
finding
ηγαγεν
he brought
αυτον
him
εις
in(to)/un(to)
αντιοχειαν
Antioch
εγενετο
it was/came to be
δε
-
αυτους
them
ενιαυτον
year
ολον
whole
συναχθηναι
to be gathered
τη
to the
εκκλησια
to Assembly
και
and
διδαξαι
to teach
οχλον
crowd
ικανον
[big] enough
χρηματισαι
to call
τε
and
πρωτον
first
εν
in(to)
αντιοχεια
to Antioch
τους
the
μαθητας
students
χριστιανους
Christians
Then Paul and Barnabas waxed bold, and said, It was necessary that the word of God should first have been spoken to you: but seeing ye put it from you, and judge yourselves unworthy of everlasting life, lo, we turn to the Gentiles.
παρρησιασαμενοι
exercising freedom of speech
δε
-
ο
the
παυλος
Paul
και
and
ο
the
βαρναβας
Barnabas
ειπον
they said
υμιν
to you
ην
it was
αναγκαιον
necessary
πρωτον
first
λαληθηναι
to be spoken
τον
the
λογον
word
του
of the
θεου
of God
επειδη
inasmuch as
δε
-
απωθεισθε
you push from
αυτον
him
και
and
ουκ
not
αξιους
fitting
κρινετε
you judge
εαυτους
yourselves
της
of the
αιωνιου
of eternal
ζωης
of life
ιδου
you see
στρεφομεθα
we are turned
εις
in(to)/un(to)
τα
the
εθνη
nations
Simeon hath declared how God at the first did visit the Gentiles, to take out of them a people for his name.
συμεων
Simeon
εξηγησατο
he explained
καθως
as
πρωτον
first
ο
the
θεος
God
επεσκεψατο
he considered
λαβειν
to take
εξ
from
εθνων
of nations
λαον
people
επι
unto
τω
to the
ονοματι
to name
αυτου
of him
But shewed first unto them of Damascus, and at Jerusalem, and throughout all the coasts of Judaea, and [then] to the Gentiles, that they should repent and turn to God, and do works meet for repentance.
αλλα
but
τοις
to the
εν
in(to)
δαμασκω
to Damascus
πρωτον
first
και
and
ιεροσολυμοις
to Jerusalem
εις
in(to)/un(to)
πασαν
all
τε
and
την
the
χωραν
territory
της
of the
ιουδαιας
of Judea
και
and
τοις
to the
εθνεσιν
to nations
απαγγελλων
messaging from
μετανοειν
to change the mind
και
and
επιστρεφειν
to turn unto
επι
unto
τον
the
θεον
God
αξια
fitting
της
of the
μετανοιας
of change of mind
εργα
works
πρασσοντας
doing
First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world.
πρωτον
first
μεν
-
ευχαριστω
I express gratitude
τω
to the
θεω
to God
μου
of me
δια
through
ιησου
of Jesus
χριστου
of Christ
υπερ
for
παντων
of all
υμων
of you
οτι
that
η
the
πιστις
sureness
υμων
of you
καταγγελλεται
it is expounded
εν
in(to)
ολω
to whole
τω
to the
κοσμω
to world-order
For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek.
ου
not
γαρ
for
επαισχυνομαι
I am ashamed of
το
the
ευαγγελιον
valid-data-stream
του
of the
χριστου
of Christ
δυναμις
potential
γαρ
for
θεου
of God
εστιν
it is
εις
in(to)/un(to)
σωτηριαν
safety
παντι
to all
τω
to the
πιστευοντι
to [him] believing
ιουδαιω
to Jew
τε
and
πρωτον
first
και
and
ελληνι
to Hellene
Tribulation and anguish, upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first, and also of the Gentile;
θλιψις
constriction
και
and
στενοχωρια
constriction
επι
unto
πασαν
all
ψυχην
soul
ανθρωπου
of man
του
of the
κατεργαζομενου
of effectuating
το
the
κακον
bad
ιουδαιου
of Jew
τε
and
πρωτον
first
και
and
ελληνος
of Hellene
But glory, honour, and peace, to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentile:
δοξα
"glory"
δε
-
και
and
τιμη
value
και
and
ειρηνη
peace
παντι
to all
τω
to the
εργαζομενω
to working
το
the
αγαθον
good
ιουδαιω
to Jew
τε
and
πρωτον
first
και
and
ελληνι
to Hellene
Much every way: chiefly, because that unto them were committed the oracles of God.
πολυ
much
κατα
down (to/on)
παντα
all
τροπον
manner
πρωτον
first
μεν
-
γαρ
for
οτι
that
επιστευθησαν
they were entrusted
τα
the
λογια
eruditions
του
of the
θεου
of God
Whensoever I take my journey into Spain, I will come to you: for I trust to see you in my journey, and to be brought on my way thitherward by you, if first I be somewhat filled with your [company. ]
ως
as
εαν
if
πορευωμαι
I may travel
εις
in(to)/un(to)
την
the
σπανιαν
[see note]
ελευσομαι
I will come
προς
toward
υμας
you
ελπιζω
I "hope"
γαρ
for
διαπορευομενος
traveling through
θεασασθαι
to observe
υμας
you
και
and
υφ
by
υμων
of you
προπεμφθηναι
to be sent on
εκει
there
εαν
if
υμων
of you
πρωτον
first
απο
out of
μερους
of part
εμπλησθω
I might be filled
For first of all, when ye come together in the church, I hear that there be divisions among you; and I partly believe it.
πρωτον
first
μεν
-
γαρ
for
συνερχομενων
of coming together
υμων
of you
εν
in(to)
εκκλησια
to Assembly
ακουω
I hear
σχισματα
splits
εν
in(to)
υμιν
to you
υπαρχειν
to exist
και
and
μερος
part
τι
some
πιστευω
I believe
And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues.
και
and
ους
which
μεν
-
εθετο
he established
ο
the
θεος
God
εν
in(to)
τη
to the
εκκλησια
to Assembly
πρωτον
first
αποστολους
apostles
δευτερον
secondly
προφητας
prophets
τριτον
thirdly
διδασκαλους
teachers
επειτα
then afterward
δυναμεις
abilities to act
ειτα
afterward
χαρισματα
gifts
ιαματων
of healings
αντιληψεις
redirections
κυβερνησεις
policy-makings
γενη
kinds
γλωσσων
of tongues
Howbeit that [was] not first which is spiritual, but that which is natural; and afterward that which is spiritual.
αλλ
but
ου
not
πρωτον
first
το
the
πνευματικον
spiritual
αλλα
but
το
the
ψυχικον
animalistic
επειτα
then afterward
το
the
πνευματικον
spiritual
And [this they did,] not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord, and unto us by the will of God.
και
and
ου
not
καθως
as
ηλπισαμεν
we "hoped"
αλλ
but
εαυτους
themselves
εδωκαν
they gave
πρωτον
first
τω
to the
κυριω
to lord
και
and
ημιν
to us
δια
through
θεληματος
of will
θεου
of God
(Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth?
το
the
δε
-
ανεβη
he went up
τι
what?
εστιν
it is
ει
if
μη
not
οτι
that
και
and
κατεβη
he went down
πρωτον
first
εις
in(to)/un(to)
τα
the
κατωτερα
lower
μερη
parts
της
of the
γης
of earth
For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first:
οτι
that
αυτος
he
ο
the
κυριος
lord
εν
in(to)
κελευσματι
to a calling out
εν
in(to)
φωνη
to voice
αρχαγγελου
of chief messenger
και
and
εν
in(to)
σαλπιγγι
to trumpet
θεου
of God
καταβησεται
he will go down
απ
out of
ουρανου
of heaven
και
and
οι
the
νεκροι
[the] dead
εν
in(to)
χριστω
to Christ
αναστησονται
they will rise
πρωτον
first
Let no man deceive you by any means: for [that day shall not come,] except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition;
μη
not
τις
some
υμας
you
εξαπατηση
he might deceive out
κατα
down (to/on)
μηδενα
not any
τροπον
manner
οτι
that
εαν
if
μη
not
ελθη
it might come
η
the
αποστασια
digression
πρωτον
first
και
and
αποκαλυφθη
he might be discovered
ο
the
ανθρωπος
man
της
of the
αμαρτιας
of error
ο
the
υιος
son
της
of the
απωλειας
of extermination
I exhort therefore, that, first of all, supplications, prayers, intercessions, [and] giving of thanks, be made for all men;
παρακαλω
I near-call
ουν
therefore
πρωτον
first
παντων
of all
ποιεισθαι
to be made
δεησεις
expressions of need
προσευχας
prayers
εντευξεις
intercessions
ευχαριστιας
expressions of gratitude
υπερ
for
παντων
of all
ανθρωπων
of men
And let these also first be proved; then let them use the office of a deacon, being [found] blameless.
και
and
ουτοι
these
δε
-
δοκιμαζεσθωσαν
they be assessed
πρωτον
first
ειτα
afterward
διακονειτωσαν
they "deaconate"
ανεγκλητοι
unaccused
οντες
those being
But if any widow have children or nephews, let them learn first to shew piety at home, and to requite their parents: for that is good and acceptable before God.
ει
if
δε
-
τις
some
χηρα
widow
τεκνα
children
η
or
εκγονα
[see note]
εχει
she has
μανθανετωσαν
they [are to] learn
πρωτον
first
τον
the
ιδιον
their own
οικον
"house"
ευσεβειν
to act well-reverently
και
and
αμοιβας
exchanges
αποδιδοναι
to duly give
τοις
to the
προγονοις
to predecessors
τουτο
this
γαρ
for
εστιν
it is
αποδεκτον
acceptable
ενωπιον
in the eye
του
of the
θεου
of God
When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois, and thy mother Eunice; and I am persuaded that in thee also.
υπομνησιν
recollection
λαμβανων
taking
της
of the
εν
in(to)
σοι
to you
ανυποκριτου
of unfeigned
πιστεως
of sureness
ητις
which
ενωκησεν
it inhabited
πρωτον
first
εν
in(to)
τη
to the
μαμμη
[see note]
σου
of you
λωιδι
to Lois
και
and
τη
to the
μητρι
to mother
σου
of you
ευνικη
to Eunice
πεπεισμαι
I have been persuaded
δε
-
οτι
that
και
and
εν
in(to)
σοι
to you
To whom also Abraham gave a tenth part of all; first being by interpretation King of righteousness, and after that also King of Salem, which is, King of peace;
ω
to which
και
and
δεκατην
tenth
απο
out of
παντων
of all
εμερισεν
he distributed
αβρααμ
Abraham
πρωτον
firstly
μεν
-
ερμηνευομενος
being interpreted
βασιλευς
king
δικαιοσυνης
of righteousness
επειτα
then afterward
δε
-
και
and
βασιλευς
king
σαλημ
Salem
ο
which
εστιν
it is
βασιλευς
king
ειρηνης
of peace
But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, [and] easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.
η
the
δε
but
ανωθεν
from the top
σοφια
wisdom
πρωτον
first
μεν
-
αγνη
resolute
εστιν
it is
επειτα
then afterward
ειρηνικη
pacifying
επιεικης
agreeable
ευπειθης
easy going
μεστη
satiated
ελεους
of mercy
και
and
καρπων
of fruits
αγαθων
of good
αδιακριτος
non-fretting
και
and
ανυποκριτος
unfeigned
For the time [is come] that judgment must begin at the house of God: and if [it] first [begin] at us, what shall the end [be] of them that obey not the gospel of God?
οτι
that
ο
the
καιρος
period
του
of the
αρξασθαι
to begin
το
the
κριμα
judgment
απο
out of
του
of the
οικου
of "house"
του
of the
θεου
of God
ει
if
δε
-
πρωτον
first
αφ
out of
ημων
of us
τι
what?
το
the
τελος
Yield
των
of the
απειθουντων
of [those] being discordant
τω
to the
του
of the
θεου
of God
ευαγγελιω
to valid-data-stream
Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation.
τουτο
this
πρωτον
first
γινωσκοντες
knowing
οτι
that
πασα
all
προφητεια
prophecy
γραφης
of Classic
ιδιας
of one's own
επιλυσεως
of figuring out
ου
not
γινεται
it comes about
Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts,
τουτο
this
πρωτον
first
γινωσκοντες
knowing
οτι
that
ελευσονται
they will come
επ
upon
εσχατου
of final
των
of the
ημερων
of days
εμπαικται
ridiculers
κατα
down (to/on)
τας
the
ιδιας
their own
επιθυμιας
desires
αυτων
of them
πορευομενοι
traveling
[Note] Here at Abarim Publications we're thoroughly excited about our interlinear New Testament, and work is continuously in progress.
To date we have about 98.9% of the New Testament covered