ע
ABARIM
Publications
Greek New Testament Concordance —The particle ου

Greek New Testament concordance of the particle ου [Str-3756], which occurs 1641 times in the New Testament

This word does not inflect and thus stays the same in all contexts.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Source: https://www.abarim-publications.com/Concordance/IV/c-3756-7.html

And not for that nation only, but that also he should gather together in one the children of God that were scattered abroad.
και
and
ουχ
not
υπερ
for
του
of the
εθνους
of nation
μονον
only
αλλ
but
ινα
that
και
and
τα
the
τεκνα
children
του
of the
θεου
of God
τα
the
διεσκορπισμενα
[see note]
συναγαγη
he might gather
εις
in(to)/un(to)
εν
one
Then sought they for Jesus, and spake among themselves, as they stood in the temple, What think ye, that he will not come to the feast?
εζητουν
they were seeking
ουν
therefore
τον
the
ιησουν
Jesus
και
and
ελεγον
they were saying
μετ
with(in)
αλληλων
of one another
εν
in(to)
τω
to the
ιερω
to temple complex
εστηκοτες
having stood
τι
what?
δοκει
it seems
υμιν
to you
οτι
that
ου
not
μη
not
ελθη
he might come
εις
in(to)/un(to)
την
the
εορτην
feast
Why was not this ointment sold for three hundred pence, and given to the poor?
δια
through
τι
what?
τουτο
this
το
the
μυρον
ointment
ουκ
not
επραθη
it was sold
τριακοσιων
of three hundred
δηναριων
of denarii
και
and
εδοθη
it was given
πτωχοις
to [the] destitute
This he said, not that he cared for the poor; but because he was a thief, and had the bag, and bare what was put therein.
ειπεν
he said
δε
-
τουτο
this
ουχ
not
οτι
that
περι
about
των
of the
πτωχων
of [the] destitute
εμελεν
[see note]
αυτω
to him
αλλ
but
οτι
that
κλεπτης
thief
ην
he was
και
and
το
the
γλωσσοκομον
tongue-tender
ειχεν
he had
και
and
τα
the
βαλλομενα
being cast
εβασταζεν
he was bearing
For the poor always ye have with you; but me ye have not always.
τους
the
πτωχους
destitute
γαρ
for
παντοτε
always
εχετε
you have
μεθ
with(in)
εαυτων
of yourselves
εμε
me
δε
-
ου
not
παντοτε
always
εχετε
you have
Much people of the Jews therefore knew that he was there: and they came not for Jesus' sake only, but that they might see Lazarus also, whom he had raised from the dead.
εγνω
it knew
ουν
therefore
οχλος
crowd
πολυς
much
εκ
from
των
of the
ιουδαιων
of Jews
οτι
that
εκει
there
εστιν
he is
και
and
ηλθον
they came
ου
not
δια
through
τον
the
ιησουν
Jesus
μονον
only
αλλ
but
ινα
that
και
and
τον
the
λαζαρον
Lazarus
ιδωσιν
they might see
ον
which
ηγειρεν
he incited
εκ
from
νεκρων
of [the] dead
These things understood not his disciples at the first: but when Jesus was glorified, then remembered they that these things were written of him, and [that] they had done these things unto him.
ταυτα
these
δε
-
ουκ
not
εγνωσαν
they knew
οι
the
μαθηται
students
αυτου
of him
το
the
πρωτον
first
αλλ
but
οτε
when
εδοξασθη
he was "glorified"
ο
the
ιησους
Jesus
τοτε
then
εμνησθησαν
they were reminded
οτι
that
ταυτα
these
ην
it was
επ
upon
αυτω
to him
γεγραμμενα
having been written
και
and
ταυτα
these
εποιησαν
they did
αυτω
to him
The Pharisees therefore said among themselves, Perceive ye how ye prevail nothing? behold, the world is gone after him.
οι
the
ουν
therefore
φαρισαιοι
Pharisees
ειπον
they said
προς
toward
εαυτους
themselves
θεωρειτε
you observe
οτι
that
ουκ
not
ωφελειτε
you profit
ουδεν
nothing
ιδε
you see
ο
the
κοσμος
world-order
οπισω
behind
αυτου
of him
απηλθεν
it departed
Jesus answered and said, This voice came not because of me, but for your sakes.
απεκριθη
he answered
ο
the
ιησους
Jesus
και
and
ειπεν
he said
ου
not
δι
through
εμε
me
αυτη
this
η
the
φωνη
voice
γεγονεν
it has become
αλλα
but
δι
through
υμας
you
Then Jesus said unto them, Yet a little while is the light with you. Walk while ye have the light, lest darkness come upon you: for he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth.
ειπεν
he said
ουν
therefore
αυτοις
to them
ο
the
ιησους
Jesus
ετι
still
μικρον
little
χρονον
time
το
the
φως
light
μεθ
with(in)
υμων
of you
εστιν
it is
περιπατειτε
you walk around
εως
until
το
the
φως
light
εχετε
you have
ινα
that
μη
not
σκοτια
darkness
υμας
you
καταλαβη
it might take down
και
and
ο
the
περιπατων
walking around
εν
in(to)
τη
to the
σκοτια
to darkness
ουκ
not
οιδεν
he has seen
που
where?
υπαγει
he goes away
But though he had done so many miracles before them, yet they believed not on him:
τοσαυτα
so many
δε
-
αυτου
of him
σημεια
signs
πεποιηκοτος
of having done
εμπροσθεν
before
αυτων
of them
ουκ
not
επιστευον
they were believing
εις
in(to)/un(to)
αυτον
him
Therefore they could not believe, because that Esaias said again,
δια
through
τουτο
this
ουκ
not
ηδυναντο
they were being able
πιστευειν
to believe
οτι
that
παλιν
again
ειπεν
he said
ησαιας
Isaiah
Nevertheless among the chief rulers also many believed on him; but because of the Pharisees they did not confess [him,] lest they should be put out of the synagogue:
ομως
all-the-same
μεντοι
mind you
και
and
εκ
from
των
of the
αρχοντων
of chiefs
πολλοι
many
επιστευσαν
they believed
εις
in(to)/un(to)
αυτον
him
αλλα
but
δια
through
τους
the
φαρισαιους
Pharisees
ουχ
not
ωμολογουν
they were concurring
ινα
that
μη
not
αποσυναγωγοι
excommunicated
γενωνται
they might become
Jesus cried and said, He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me.
ιησους
Jesus
δε
-
εκραξεν
he cried out
και
and
ειπεν
he said
ο
the
πιστευων
believing
εις
in(to)/un(to)
εμε
me
ου
not
πιστευει
he believes
εις
in(to)/un(to)
εμε
me
αλλ
but
εις
in(to)/un(to)
τον
the
πεμψαντα
sending
με
me
And if any man hear my words, and believe not, I judge him not: for I came not to judge the world, but to save the world.
και
and
εαν
if
τις
some
μου
of me
ακουση
he might hear
των
of the
ρηματων
of utterance
και
and
μη
not
πιστευση
he might believe
εγω
I
ου
not
κρινω
I judge
αυτον
him
ου
not
γαρ
for
ηλθον
I came
ινα
that
κρινω
I may judge
τον
the
κοσμον
world-order
αλλ
but
ινα
that
σωσω
I might save
τον
the
κοσμον
world-order
For I have not spoken of myself; but the Father which sent me, he gave me a commandment, what I should say, and what I should speak.
οτι
that
εγω
I
εξ
from
εμαυτου
of myself
ουκ
not
ελαλησα
I spoke
αλλ
but
ο
the
πεμψας
sending
με
me
πατηρ
father
αυτος
he
μοι
to me
εντολην
directive
εδωκεν
he gave
τι
what?
ειπω
I might say
και
and
τι
what?
λαλησω
I might speak
Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now; but thou shalt know hereafter.
απεκριθη
he answered
ιησους
Jesus
και
and
ειπεν
he said
αυτω
to him
ο
which
εγω
I
ποιω
I do
συ
you
ουκ
not
οιδας
you have seen
αρτι
now
γνωση
you will know
δε
-
μετα
with(in)
ταυτα
these
Peter saith unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me.
λεγει
he says
αυτω
to him
πετρος
Peter
ου
not
μη
not
νιψης
you might rinse
τους
the
ποδας
feet
μου
of me
εις
in(to)/un(to)
τον
the
αιωνα
age
απεκριθη
he answered
αυτω
to him
ο
the
ιησους
Jesus
εαν
if
μη
not
νιψω
I might rinse
σε
you
ουκ
not
εχεις
you have
μερος
part
μετ
with(in)
εμου
of me
Jesus saith to him, He that is washed needeth not save to wash [his] feet, but is clean every whit: and ye are clean, but not all.
λεγει
he says
αυτω
to him
ο
the
ιησους
Jesus
ο
the
λελουμενος
[see note]
ου
not
χρειαν
necessity
εχει
he has
η
than
τους
the
ποδας
feet
νιψασθαι
to rinse
αλλ
but
εστιν
he is
καθαρος
clean
ολος
whole
και
and
υμεις
you
καθαροι
clean
εστε
you are
αλλ
but
ουχι
no way
παντες
all
Verily, verily, I say unto you, The servant is not greater than his lord; neither he that is sent greater than he that sent him.
αμην
Amen
αμην
Amen
λεγω
I say
υμιν
to you
ουκ
not
εστιν
he is
δουλος
worker
μειζων
greater
του
of the
κυριου
of master
αυτου
of him
ουδε
neither
αποστολος
apostle
μειζων
greater
του
of the
πεμψαντος
of sending
αυτον
him
I speak not of you all: I know whom I have chosen: but that the scripture may be fulfilled, He that eateth bread with me hath lifted up his heel against me.
ου
not
περι
about
παντων
of all
υμων
of you
λεγω
I say
εγω
I
οιδα
I have seen
ους
which
εξελεξαμην
I selected out
αλλ
but
ινα
that
η
the
γραφη
Classic
πληρωθη
it might be accomplished
ο
the
τρωγων
[see note]
μετ
with(in)
εμου
of me
τον
the
αρτον
bread
επηρεν
he lifted up
επ
upon
εμε
me
την
the
πτερναν
heel
αυτου
of him
Little children, yet a little while I am with you. Ye shall seek me: and as I said unto the Jews, Whither I go, ye cannot come; so now I say to you.
τεκνια
"startup projects"
ετι
still
μικρον
little
μεθ
with(in)
υμων
of you
ειμι
I am
ζητησετε
you will seek
με
me
και
and
καθως
as
ειπον
I spoke
τοις
to the
ιουδαιοις
to Jews
οτι
that
οπου
where
υπαγω
I go away
εγω
I
υμεις
you
ου
not
δυνασθε
you can
ελθειν
to come
και
and
υμιν
to you
λεγω
I say
αρτι
now
Simon Peter said unto him, Lord, whither goest thou? Jesus answered him, Whither I go, thou canst not follow me now; but thou shalt follow me afterwards.
λεγει
he says
αυτω
to him
σιμων
Simon
πετρος
Peter
κυριε
sir
που
where?
υπαγεις
you go away
απεκριθη
he answered
αυτω
to him
ο
the
ιησους
Jesus
οπου
where
υπαγω
I go away
ου
not
δυνασαι
you can
μοι
to me
νυν
now
ακολουθησαι
to follow
υστερον
afterward
δε
-
ακολουθησεις
you will follow
μοι
to me
Peter said unto him, Lord, why cannot I follow thee now? I will lay down my life for thy sake.
λεγει
he says
αυτω
to him
πετρος
Peter
κυριε
sir
δια
through
τι
what?
ου
not
δυναμαι
I can
σοι
to you
ακολουθησαι
to follow
αρτι
now
την
the
ψυχην
soul
μου
of me
υπερ
for
σου
of you
θησω
I will submit
Jesus answered him, Wilt thou lay down thy life for my sake? Verily, verily, I say unto thee, The cock shall not crow, till thou hast denied me thrice.
απεκριθη
he answered
αυτω
to him
ο
the
ιησους
Jesus
την
the
ψυχην
soul
σου
of you
υπερ
for
εμου
of me
θησεις
you will submit
αμην
Amen
αμην
Amen
λεγω
I say
σοι
to you
ου
not
μη
not
αλεκτωρ
rooster
φωνηση
it might call
εως
until
ου
of which
απαρνηση
you will deny
με
me
τρις
three times
Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest; and how can we know the way?
λεγει
he says
αυτω
to him
θωμας
Thomas
κυριε
sir
ουκ
not
οιδαμεν
we have seen
που
where?
υπαγεις
you go away
και
and
πως
how?
δυναμεθα
we can
την
the
οδον
way
ειδεναι
to have seen
Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? he that hath seen me hath seen the Father; and how sayest thou [then,] Shew us the Father?
λεγει
he says
αυτω
to him
ο
the
ιησους
Jesus
τοσουτον
so much
χρονον
time
μεθ
with(in)
υμων
of you
ειμι
I am
και
and
ουκ
not
εγνωκας
you have known
με
me
φιλιππε
Philip
ο
the
εωρακως
having seen
εμε
me
εωρακεν
he has seen
τον
the
πατερα
father
και
and
πως
how?
συ
you
λεγεις
you say
δειξον
you show
ημιν
to us
τον
the
πατερα
father
Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? the words that I speak unto you I speak not of myself: but the Father that dwelleth in me, he doeth the works.
ου
not
πιστευεις
you believe
οτι
that
εγω
I
εν
in(to)
τω
to the
πατρι
to father
και
and
ο
the
πατηρ
father
εν
in(to)
εμοι
to me
εστιν
he is
τα
the
ρηματα
utterances
α
which
εγω
I
λαλω
I speak
υμιν
to you
απ
out of
εμαυτου
of myself
ου
not
λαλω
I speak
ο
the
δε
-
πατηρ
father
ο
the
εν
in(to)
εμοι
to me
μενων
abiding
αυτος
he
ποιει
he does
τα
the
εργα
works
[Even] the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you.
το
the
πνευμα
spirit
της
of the
αληθειας
of truth
ο
which
ο
the
κοσμος
world-order
ου
not
δυναται
it can
λαβειν
to take
οτι
that
ου
not
θεωρει
it observes
αυτο
it
ουδε
neither
γινωσκει
it knows
αυτο
it
υμεις
you
δε
-
γινωσκετε
you know
αυτο
it
οτι
that
παρ
with
υμιν
to you
μενει
he stays
και
and
εν
in(to)
υμιν
to you
εσται
he will be
I will not leave you comfortless: I will come to you.
ουκ
not
αφησω
I will leave
υμας
you
ορφανους
[see note]
ερχομαι
I come
προς
toward
υμας
you
Judas saith unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us, and not unto the world?
λεγει
he says
αυτω
to him
ιουδας
Judas
ουχ
not
ο
the
ισκαριωτης
Iscariot
κυριε
sir
και
and
τι
what?
γεγονεν
it has become
οτι
that
ημιν
to us
μελλεις
you are about to
εμφανιζειν
[see note]
σεαυτον
yourself
και
and
ουχι
is it not?
τω
to the
κοσμω
to world-order
He that loveth me not keepeth not my sayings: and the word which ye hear is not mine, but the Father's which sent me.
ο
the
μη
not
αγαπων
"loving"
με
me
τους
the
λογους
words
μου
of me
ου
not
τηρει
he keeps
και
and
ο
the
λογος
word
ον
which
ακουετε
you hear
ουκ
not
εστιν
it is
εμος
my
αλλα
but
του
of the
πεμψαντος
of sending
με
me
πατρος
of father
Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.
ειρηνην
peace
αφιημι
I leave
υμιν
to you
ειρηνην
peace
την
the
εμην
my
διδωμι
I give
υμιν
to you
ου
not
καθως
as
ο
the
κοσμος
world-order
διδωσιν
it gives
εγω
I
διδωμι
I give
υμιν
to you
μη
not
ταρασσεσθω
it be troubled
υμων
of you
η
the
καρδια
heart
μηδε
neither
δειλιατω
[see note]
Hereafter I will not talk much with you: for the prince of this world cometh, and hath nothing in me.
ουκετι
no more
πολλα
much
λαλησω
I will talk
μεθ
with(in)
υμων
of you
ερχεται
he comes
γαρ
for
ο
the
του
of the
κοσμου
of world-order
αρχων
chief
και
and
εν
in(to)
εμοι
to me
ουκ
not
εχει
he has
ουδεν
nothing
Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine; no more can ye, except ye abide in me.
μεινατε
you remain
εν
in(to)
εμοι
to me
καγω
I too
εν
in(to)
υμιν
to you
καθως
as
το
the
κλημα
branch
ου
not
δυναται
it can
καρπον
fruit
φερειν
to yield
αφ
out of
εαυτου
of itself
εαν
if
μη
not
μεινη
he might remain
εν
in(to)
τη
to the
αμπελω
to vine
ουτως
thus
ουδε
neither
υμεις
you
εαν
if
μη
not
εν
in(to)
εμοι
to me
μεινητε
you might remain
I am the vine, ye [are] the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing.
εγω
I
ειμι
I am
η
the
αμπελος
vine
υμεις
you
τα
the
κληματα
branches
ο
the
μενων
abiding
εν
in(to)
εμοι
to me
καγω
I too
εν
in(to)
αυτω
to him
ουτος
this
φερει
he yields
καρπον
fruit
πολυν
much
οτι
that
χωρις
apart
εμου
of me
ου
not
δυνασθε
you can
ποιειν
to do
ουδεν
nothing
Henceforth I call you not servants; for the servant knoweth not what his lord doeth: but I have called you friends; for all things that I have heard of my Father I have made known unto you.
ουκετι
no more
υμας
you
λεγω
I say
δουλους
workers
οτι
that
ο
the
δουλος
worker
ουκ
not
οιδεν
he has seen
τι
what?
ποιει
he does
αυτου
of him
ο
the
κυριος
master
υμας
you
δε
-
ειρηκα
I have said
φιλους
friends
οτι
that
παντα
all
α
which
ηκουσα
I heard
παρα
from
του
of the
πατρος
of father
μου
of me
εγνωρισα
I made known
υμιν
to you
Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and [that] your fruit should remain: that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you.
ουχ
not
υμεις
you
με
me
εξελεξασθε
you selected out
αλλ
but
εγω
I
εξελεξαμην
I selected out
υμας
you
και
and
εθηκα
I established
υμας
you
ινα
that
υμεις
you
υπαγητε
you may go away
και
and
καρπον
fruit
φερητε
you may yield
και
and
ο
the
καρπος
fruit
υμων
of you
μενη
it may remain
ινα
that
ο
which
τι
some
αν
-
αιτησητε
you might request
τον
the
πατερα
father
εν
in(to)
τω
to the
ονοματι
to name
μου
of me
δω
he might give
υμιν
to you
If ye were of the world, the world would love his own: but because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you.
ει
if
εκ
from
του
of the
κοσμου
of world-order
ητε
you were
ο
the
κοσμος
world-order
αν
-
το
the
ιδιον
his own
εφιλει
it was loving
οτι
that
δε
-
εκ
from
του
of the
κοσμου
of world-order
ουκ
not
εστε
you are
αλλ
but
εγω
I
εξελεξαμην
I selected out
υμας
you
εκ
from
του
of the
κοσμου
of world-order
δια
through
τουτο
this
μισει
it "hates"
υμας
you
ο
the
κοσμος
world-order
Remember the word that I said unto you, The servant is not greater than his lord. If they have persecuted me, they will also persecute you; if they have kept my saying, they will keep yours also.
μνημονευετε
you recount
του
of the
λογου
of word
ου
of which
εγω
I
ειπον
I spoke
υμιν
to you
ουκ
not
εστιν
he is
δουλος
worker
μειζων
greater
του
of the
κυριου
of master
αυτου
of him
ει
if
εμε
me
εδιωξαν
they hounded
και
and
υμας
you
διωξουσιν
they will hound
ει
if
τον
the
λογον
word
μου
of me
ετηρησαν
they kept
και
and
τον
the
υμετερον
your
τηρησουσιν
they will keep
But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me.
αλλα
but
ταυτα
these
παντα
all
ποιησουσιν
they will do
υμιν
to you
δια
through
το
the
ονομα
name
μου
of me
οτι
that
ουκ
not
οιδασιν
they have seen
τον
the
πεμψαντα
sending
με
me
If I had not come and spoken unto them, they had not had sin: but now they have no cloke for their sin.
ει
if
μη
not
ηλθον
I came
και
and
ελαλησα
I spoke
αυτοις
to them
αμαρτιαν
error
ουκ
not
ειχον
they have had
νυν
now
δε
-
προφασιν
[see note]
ουκ
not
εχουσιν
they have
περι
about
της
of the
αμαρτιας
of error
αυτων
of them
If I had not done among them the works which none other man did, they had not had sin: but now have they both seen and hated both me and my Father.
ει
if
τα
the
εργα
works
μη
not
εποιησα
I did
εν
in(to)
αυτοις
to them
α
which
ουδεις
no one
αλλος
other
πεποιηκεν
he has done
αμαρτιαν
error
ουκ
not
ειχον
they have had
νυν
now
δε
-
και
and
εωρακασιν
they have seen
και
and
μεμισηκασιν
they have "hated"
και
and
εμε
me
και
and
τον
the
πατερα
father
μου
of me
And these things will they do unto you, because they have not known the Father, nor me.
και
and
ταυτα
these
ποιησουσιν
they will do
οτι
that
ουκ
not
εγνωσαν
they knew
τον
the
πατερα
father
ουδε
neither
εμε
me
But these things have I told you, that when the time shall come, ye may remember that I told you of them. And these things I said not unto you at the beginning, because I was with you.
αλλα
but
ταυτα
these
λελαληκα
I have spoken
υμιν
to you
ινα
that
οταν
when
ελθη
it might come
η
the
ωρα
hour
μνημονευητε
you may recount
αυτων
of them
οτι
that
εγω
I
ειπον
I spoke
υμιν
to you
ταυτα
these
δε
-
υμιν
to you
εξ
from
αρχης
of beginning
ουκ
not
ειπον
I spoke
οτι
that
μεθ
with(in)
υμων
of you
ημην
I was
Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I will send him unto you.
αλλ
but
εγω
I
την
the
αληθειαν
truth
λεγω
I say
υμιν
to you
συμφερει
it is expedient
υμιν
to you
ινα
that
εγω
I
απελθω
I might depart
εαν
if
γαρ
for
εγω
I
μη
not
απελθω
I might depart
ο
the
παρακλητος
near-called one
ουκ
not
ελευσεται
he will come
προς
toward
υμας
you
εαν
if
δε
-
πορευθω
I might travel
πεμψω
I will send
αυτον
him
προς
toward
υμας
you
Of sin, because they believe not on me;
περι
about
αμαρτιας
of error
μεν
-
οτι
that
ου
not
πιστευουσιν
they believe
εις
in(to)/un(to)
εμε
me
I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now.
ετι
still
πολλα
many
εχω
I have
λεγειν
to say
υμιν
to you
αλλ
but
ου
not
δυνασθε
you can
βασταζειν
to bear
αρτι
now
Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, [that] shall he speak: and he will shew you things to come.
οταν
when
δε
-
ελθη
he might come
εκεινος
that [one]
το
the
πνευμα
spirit
της
of the
αληθειας
of truth
οδηγησει
he will guide
υμας
you
εις
in(to)/un(to)
πασαν
all
την
the
αληθειαν
truth
ου
not
γαρ
for
λαλησει
he will talk
αφ
out of
εαυτου
of himself
αλλ
but
οσα
whatsoever
αν
-
ακουση
he might hear
λαλησει
he will talk
και
and
τα
the
ερχομενα
coming
αναγγελει
he will message on
υμιν
to you
A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me, because I go to the Father.
μικρον
little
και
and
ου
not
θεωρειτε
you observe
με
me
και
and
παλιν
again
μικρον
little
και
and
οψεσθε
you will see
με
me
οτι
that
υπαγω
I go away
προς
toward
τον
the
πατερα
father
Then said [some] of his disciples among themselves, What is this that he saith unto us, A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me: and, Because I go to the Father?
ειπον
they said
ουν
therefore
εκ
from
των
of the
μαθητων
of students
αυτου
of him
προς
toward
αλληλους
one another
τι
what?
εστιν
it is
τουτο
this
ο
which
λεγει
he says
ημιν
to us
μικρον
little
και
and
ου
not
θεωρειτε
you observe
με
me
και
and
παλιν
again
μικρον
little
και
and
οψεσθε
you will see
με
me
και
and
οτι
that
εγω
I
υπαγω
I go away
προς
toward
τον
the
πατερα
father
They said therefore, What is this that he saith, A little while? we cannot tell what he saith.
ελεγον
they were saying
ουν
therefore
τουτο
this
τι
what?
εστιν
it is
ο
which
λεγει
he says
το
the
μικρον
little
ουκ
not
οιδαμεν
we have seen
τι
what?
λαλει
he says
Now Jesus knew that they were desirous to ask him, and said unto them, Do ye enquire among yourselves of that I said, A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me?
εγνω
he knew
ουν
therefore
ο
the
ιησους
Jesus
οτι
that
ηθελον
they were wanting
αυτον
him
ερωταν
to ask
και
and
ειπεν
he said
αυτοις
to them
περι
about
τουτου
of this
ζητειτε
you seek
μετ
with(in)
αλληλων
of one another
οτι
that
ειπον
I spoke
μικρον
little
και
and
ου
not
θεωρειτε
you observe
με
me
και
and
παλιν
again
μικρον
little
και
and
οψεσθε
you will see
με
me
And in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, Whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give [it] you.
και
and
εν
in(to)
εκεινη
to that
τη
to the
ημερα
to day
εμε
me
ουκ
not
ερωτησετε
you will ask
ουδεν
nothing
αμην
Amen
αμην
Amen
λεγω
I say
υμιν
to you
οτι
that
οσα
whatsoever
αν
-
αιτησητε
you might request
τον
the
πατερα
father
εν
in(to)
τω
to the
ονοματι
to name
μου
of me
δωσει
he will give
υμιν
to you
Hitherto have ye asked nothing in my name: ask, and ye shall receive, that your joy may be full.
εως
until
αρτι
now
ουκ
not
ητησατε
you requested
ουδεν
nothing
εν
in(to)
τω
to the
ονοματι
to name
μου
of me
αιτειτε
you request
και
and
ληψεσθε
you will take
ινα
that
η
the
χαρα
rejoicing
υμων
of you
η
it may be
πεπληρωμενη
having been completed
At that day ye shall ask in my name: and I say not unto you, that I will pray the Father for you:
εν
in(to)
εκεινη
to that
τη
to the
ημερα
to day
εν
in(to)
τω
to the
ονοματι
to name
μου
of me
αιτησεσθε
you will request for yourselves
και
and
ου
not
λεγω
I say
υμιν
to you
οτι
that
εγω
I
ερωτησω
I will ask
τον
the
πατερα
father
περι
about
υμων
of you
Now are we sure that thou knowest all things, and needest not that any man should ask thee: by this we believe that thou camest forth from God.
νυν
now
οιδαμεν
we have seen
οτι
that
οιδας
you have seen
παντα
all
και
and
ου
not
χρειαν
necessity
εχεις
you have
ινα
that
τις
some
σε
you
ερωτα
he may ask
εν
in(to)
τουτω
to this
πιστευομεν
we believe
οτι
that
απο
out of
θεου
of God
εξηλθες
you went out
Behold, the hour cometh, yea, is now come, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone: and yet I am not alone, because the Father is with me.
ιδου
you see
ερχεται
it comes
ωρα
hour
και
and
νυν
now
εληλυθεν
it has come
ινα
that
σκορπισθητε
[see note]
εκαστος
each
εις
in(to)/un(to)
τα
the
ιδια
his own
και
and
εμε
me
μονον
alone
αφητε
you might leave
και
and
ουκ
not
ειμι
I am
μονος
alone
οτι
that
ο
the
πατηρ
father
μετ
with(in)
εμου
of me
εστιν
he is
I pray for them: I pray not for the world, but for them which thou hast given me; for they are thine.
εγω
I
περι
about
αυτων
of them
ερωτω
I ask
ου
not
περι
about
του
of the
κοσμου
of world-order
ερωτω
I ask
αλλα
but
περι
about
ων
of which
δεδωκας
you have given
μοι
to me
οτι
that
σοι
your
εισιν
they are
I have given them thy word; and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world.
εγω
I
δεδωκα
I have given
αυτοις
to them
τον
the
λογον
word
σου
of you
και
and
ο
the
κοσμος
world-order
εμισησεν
it "hated"
αυτους
them
οτι
that
ουκ
not
εισιν
they are
εκ
from
του
of the
κοσμου
of world-order
καθως
as
εγω
I
ουκ
not
ειμι
I am
εκ
from
του
of the
κοσμου
of world-order
I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil.
ουκ
not
ερωτω
I ask
ινα
that
αρης
you might take up
αυτους
them
εκ
from
του
of the
κοσμου
of world-order
αλλ
but
ινα
that
τηρησης
you might keep
αυτους
them
εκ
from
του
of the
πονηρου
of impeding
They are not of the world, even as I am not of the world.
εκ
from
του
of the
κοσμου
of world-order
ουκ
not
εισιν
they are
καθως
as
εγω
I
εκ
from
του
of the
κοσμου
of world-order
ουκ
not
ειμι
I am
Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word;
ου
not
περι
about
τουτων
of these
δε
-
ερωτω
I ask
μονον
only
αλλα
but
και
and
περι
about
των
of the
πιστευοντων
of believing
δια
through
του
of the
λογου
of word
αυτων
of them
εις
in(to)/un(to)
εμε
me
O righteous Father, the world hath not known thee: but I have known thee, and these have known that thou hast sent me.
πατερ
father
δικαιε
just
και
and
ο
the
κοσμος
world-order
σε
you
ουκ
not
εγνω
it knew
εγω
I
δε
-
σε
you
εγνων
I knew
και
and
ουτοι
these
εγνωσαν
they knew
οτι
that
συ
you
με
me
απεστειλας
you sent
That the saying might be fulfilled, which he spake, Of them which thou gavest me have I lost none.
ινα
that
πληρωθη
it might be accomplished
ο
the
λογος
word
ον
which
ειπεν
he said
οτι
that
ους
which
δεδωκας
you have given
μοι
to me
ουκ
not
απωλεσα
I lost
εξ
from
αυτων
of them
ουδενα
not one
Then said Jesus unto Peter, Put up thy sword into the sheath: the cup which my Father hath given me, shall I not drink it?
ειπεν
he said
ουν
therefore
ο
the
ιησους
Jesus
τω
to the
πετρω
to Peter
βαλε
you cast
την
the
μαχαιραν
knife
σου
of you
εις
in(to)/un(to)
την
the
θηκην
storage
το
the
ποτηριον
drinking-cup
ο
which
δεδωκεν
he has given
μοι
to me
ο
the
πατηρ
father
ου
not
μη
not
πιω
I might drink
αυτο
it
Then saith the damsel that kept the door unto Peter, Art not thou also [one] of this man's disciples? He saith, I am not.
λεγει
she says
ουν
therefore
η
the
παιδισκη
working-girl
η
the
θυρωρος
doorkeeper
τω
to the
πετρω
to Peter
μη
not
και
and
συ
you
εκ
from
των
of the
μαθητων
of students
ει
you are
του
of the
ανθρωπου
of man
τουτου
of this
λεγει
he says
εκεινος
that [one]
ουκ
not
ειμι
I am
And Simon Peter stood and warmed himself. They said therefore unto him, Art not thou also [one] of his disciples? He denied [it,] and said, I am not.
ην
he was
δε
-
σιμων
Simon
πετρος
Peter
εστως
having stood
και
and
θερμαινομενος
warming himself
ειπον
they said
ουν
therefore
αυτω
to him
μη
not
και
and
συ
you
εκ
from
των
of the
μαθητων
of students
αυτου
of him
ει
you are
ηρνησατο
he denied
ουν
therefore
εκεινος
that [one]
και
and
ειπεν
he said
ουκ
not
ειμι
I am
One of the servants of the high priest, being [his] kinsman whose ear Peter cut off, saith, Did not I see thee in the garden with him?
λεγει
he says
εις
one
εκ
from
των
of the
δουλων
of workers
του
of the
αρχιερεως
of high priest
συγγενης
kinsman
ων
being
ου
of which
απεκοψεν
he struck away
πετρος
Peter
το
the
ωτιον
auricle
ουκ
not
εγω
I
σε
you
ειδον
I saw
εν
in(to)
τω
to the
κηπω
to garden
μετ
with(in)
αυτου
of him
Then led they Jesus from Caiaphas unto the hall of judgment: and it was early; and they themselves went not into the judgment hall, lest they should be defiled; but that they might eat the passover.
αγουσιν
they bring
ουν
therefore
τον
the
ιησουν
Jesus
απο
out of
του
of the
καιαφα
[see note]
εις
in(to)/un(to)
το
the
πραιτωριον
Praetorium
ην
it was
δε
-
πρωια
early [morning]
και
and
αυτοι
they
ουκ
not
εισηλθον
they entered
εις
in(to)/un(to)
το
the
πραιτωριον
Praetorium
ινα
that
μη
not
μιανθωσιν
[see note]
αλλ
but
ινα
that
φαγωσιν
they might eat
το
the
πασχα
pascha
They answered and said unto him, If he were not a malefactor, we would not have delivered him up unto thee.
απεκριθησαν
they answered
και
and
ειπον
they said
αυτω
to him
ει
if
μη
not
ην
he was
ουτος
this
κακοποιος
trouble-maker
ουκ
not
αν
-
σοι
to you
παρεδωκαμεν
we handed over
αυτον
him
Then said Pilate unto them, Take ye him, and judge him according to your law. The Jews therefore said unto him, It is not lawful for us to put any man to death:
ειπεν
he said
ουν
therefore
αυτοις
to them
ο
the
πιλατος
Pilate
λαβετε
you take
αυτον
him
υμεις
you
και
and
κατα
down (to/on)
τον
the
νομον
law
υμων
of you
κρινατε
you judge
αυτον
him
ειπον
they said
ουν
therefore
αυτω
to him
οι
the
ιουδαιοι
Jews
ημιν
to us
ουκ
not
εξεστιν
it is acceptable
αποκτειναι
to condemn to death
ουδενα
not one
Jesus answered, My kingdom is not of this world: if my kingdom were of this world, then would my servants fight, that I should not be delivered to the Jews: but now is my kingdom not from hence.
απεκριθη
he answered
ιησους
Jesus
η
the
βασιλεια
kingdom
η
the
εμη
my
ουκ
not
εστιν
it is
εκ
from
του
of the
κοσμου
of world-order
τουτου
of this
ει
if
εκ
from
του
of the
κοσμου
of world-order
τουτου
of this
ην
it was
η
the
βασιλεια
kingdom
η
the
εμη
my
οι
the
υπηρεται
under-rowers
αν
-
οι
the
εμοι
my
ηγωνιζοντο
[see note]
ινα
that
μη
not
παραδοθω
I might not be handed over
τοις
to the
ιουδαιοις
to Jews
νυν
now
δε
-
η
the
βασιλεια
kingdom
η
the
εμη
my
ουκ
not
εστιν
it is
εντευθεν
from here
When the chief priests therefore and officers saw him, they cried out, saying, Crucify [him,] crucify [him.] Pilate saith unto them, Take ye him, and crucify [him:] for I find no fault in him.
οτε
when
ουν
therefore
ειδον
they saw
αυτον
him
οι
the
αρχιερεις
priestly division managers
και
and
οι
the
υπηρεται
under-rowers
εκραυγασαν
they gave cries
λεγοντες
saying
σταυρωσον
you put on public display
σταυρωσον
you put on public display
αυτον
him
λεγει
he says
αυτοις
to them
ο
the
πιλατος
Pilate
λαβετε
you take
αυτον
him
υμεις
you
και
and
σταυρωσατε
you put on public display
εγω
I
γαρ
for
ουχ
not
ευρισκω
I find
εν
in(to)
αυτω
to him
αιτιαν
charge
And went again into the judgment hall, and saith unto Jesus, Whence art thou? But Jesus gave him no answer.
και
and
εισηλθεν
he entered
εις
in(to)/un(to)
το
the
πραιτωριον
Praetorium
παλιν
again
και
and
λεγει
he says
τω
to the
ιησου
to Jesus
ποθεν
from where?
ει
you are
συ
you
ο
the
δε
-
ιησους
Jesus
αποκρισιν
answer
ουκ
not
εδωκεν
he gave
αυτω
to him
Then saith Pilate unto him, Speakest thou not unto me? knowest thou not that I have power to crucify thee, and have power to release thee?
λεγει
he says
ουν
therefore
αυτω
to him
ο
the
πιλατος
Pilate
εμοι
to me
ου
not
λαλεις
you speak
ουκ
not
οιδας
you have seen
οτι
that
εξουσιαν
authority
εχω
I have
σταυρωσαι
to put on public display
σε
you
και
and
εξουσιαν
authority
εχω
I have
απολυσαι
to discharge
σε
you
Jesus answered, Thou couldest have no power [at all] against me, except it were given thee from above: therefore he that delivered me unto thee hath the greater sin.
απεκριθη
he answered
ιησους
Jesus
ουκ
not
ειχες
you have had
εξουσιαν
authority
ουδεμιαν
not one
κατ
down (to/on)
εμου
of me
ει
if
μη
not
ην
it was
σοι
to you
δεδομενον
having been given
ανωθεν
from the top
δια
through
τουτο
this
ο
the
παραδιδους
handing over
με
me
σοι
to you
μειζονα
greater
αμαρτιαν
error
εχει
he has
And from thenceforth Pilate sought to release him: but the Jews cried out, saying, If thou let this man go, thou art not Caesar's friend: whosoever maketh himself a king speaketh against Caesar.
εκ
from
τουτου
of this
εζητει
he was seeking
ο
the
πιλατος
Pilate
απολυσαι
to discharge
αυτον
him
οι
the
δε
-
ιουδαιοι
Jews
εκραζον
they were crying out
λεγοντες
saying
εαν
if
τουτον
this
απολυσης
you might discharge
ουκ
not
ει
you are
φιλος
friend
του
of the
καισαρος
of Caesar
πας
all
ο
the
βασιλεα
king
εαυτον
himself
ποιων
making
αντιλεγει
he speaks against
τω
to the
καισαρι
to Caesar
But they cried out, Away with [him,] away with [him,] crucify him. Pilate saith unto them, Shall I crucify your King? The chief priests answered, We have no king but Caesar.
οι
the
δε
-
εκραυγασαν
they gave cries
αρον
you take up
αρον
you take up
σταυρωσον
you put on public display
αυτον
him
λεγει
he says
αυτοις
to them
ο
the
πιλατος
Pilate
τον
the
βασιλεα
king
υμων
of you
σταυρωσω
I might put on public display
απεκριθησαν
they answered
οι
the
αρχιερεις
priestly division managers
ουκ
not
εχομεν
we have
βασιλεα
king
ει
if
μη
not
καισαρα
Caesar
But when they came to Jesus, and saw that he was dead already, they brake not his legs:
επι
unto
δε
-
τον
the
ιησουν
Jesus
ελθοντες
coming
ως
as
ειδον
they saw
αυτον
him
ηδη
already
τεθνηκοτα
having died
ου
not
κατεαξαν
[see note]
αυτου
of him
τα
the
σκελη
legs
For these things were done, that the scripture should be fulfilled, A bone of him shall not be broken.
εγενετο
it was/came to be
γαρ
for
ταυτα
these
ινα
that
η
the
γραφη
Classic
πληρωθη
it might be accomplished
οστουν
[see note]
ου
not
συντριβησεται
[see note]
απ
out of
αυτου
of him
Then she runneth, and cometh to Simon Peter, and to the other disciple, whom Jesus loved, and saith unto them, They have taken away the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid him.
τρεχει
she courses
ουν
therefore
και
and
ερχεται
she comes
προς
toward
σιμωνα
Simon
πετρον
Peter
και
and
προς
toward
τον
the
αλλον
other
μαθητην
student
ον
which
εφιλει
he was loving
ο
the
ιησους
Jesus
και
and
λεγει
she says
αυτοις
to them
ηραν
they took up
τον
the
κυριον
lord
εκ
from
του
of the
μνημειου
of tomb
και
and
ουκ
not
οιδαμεν
we have seen
που
where?
εθηκαν
they deposited
αυτον
him
And he stooping down, [and looking in,] saw the linen clothes lying; yet went he not in.
και
and
παρακυψας
[see note]
βλεπει
he saw
κειμενα
being set up
τα
the
οθονια
[see note]
ου
not
μεντοι
mind you
εισηλθεν
he entered
And the napkin, that was about his head, not lying with the linen clothes, but wrapped together in a place by itself.
και
and
το
the
σουδαριον
[see note]
ο
which
ην
it was
επι
unto
της
of the
κεφαλης
of head
αυτου
of him
ου
not
μετα
with(in)
των
of the
οθονιων
[see note]
κειμενον
being set up
αλλα
but
χωρις
apart
εντετυλιγμενον
[see note]
εις
in(to)/un(to)
ενα
one
τοπον
place
And they say unto her, Woman, why weepest thou? She saith unto them, Because they have taken away my Lord, and I know not where they have laid him.
και
and
λεγουσιν
they say
αυτη
to her
εκεινοι
those
γυναι
woman
τι
what?
κλαιεις
you wail
λεγει
she says
αυτοις
to them
οτι
that
ηραν
they took up
τον
the
κυριον
lord
μου
of me
και
and
ουκ
not
οιδα
I have seen
που
where?
εθηκαν
they deposited
αυτον
him
And when she had thus said, she turned herself back, and saw Jesus standing, and knew not that it was Jesus.
και
and
ταυτα
these
ειπουσα
saying
εστραφη
she was turned
εις
in(to)/un(to)
τα
the
οπισω
behind
και
and
θεωρει
she observes
τον
the
ιησουν
Jesus
εστωτα
having stood
και
and
ουκ
not
ηδει
she had seen
οτι
that
ιησους
Jesus
εστιν
he is
But Thomas, one of the twelve, called Didymus, was not with them when Jesus came.
θωμας
Thomas
δε
-
εις
one
εκ
from
των
of the
δωδεκα
twelve
ο
the
λεγομενος
being called
διδυμος
[see note]
ουκ
not
ην
he was
μετ
with(in)
αυτων
of them
οτε
when
ηλθεν
he came
ο
the
ιησους
Jesus
The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. But he said unto them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe.
ελεγον
they were saying
ουν
therefore
αυτω
to him
οι
the
αλλοι
other
μαθηται
students
εωρακαμεν
we have seen
τον
the
κυριον
lord
ο
the
δε
-
ειπεν
he said
αυτοις
to them
εαν
if
μη
not
ιδω
I might see
εν
in(to)
ταις
to the
χερσιν
to hands
αυτου
of him
τον
the
τυπον
imprint
των
of the
ηλων
[see note]
και
and
βαλω
I might cast
τον
the
δακτυλον
finger
μου
of me
εις
in(to)/un(to)
τον
the
τυπον
imprint
των
of the
ηλων
[see note]
και
and
βαλω
I might cast
την
the
χειρα
hand
μου
of me
εις
in(to)/un(to)
την
the
πλευραν
[see note]
αυτου
of him
ου
not
μη
not
πιστευσω
I might believe
And many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book:
πολλα
many
μεν
-
ουν
therefore
και
and
αλλα
other
σημεια
signs
εποιησεν
he did
ο
the
ιησους
Jesus
ενωπιον
in the eye
των
of the
μαθητων
of students
αυτου
of him
α
which
ουκ
not
εστιν
it is
γεγραμμενα
having been written
εν
in(to)
τω
to the
βιβλιω
to paper
τουτω
to this
But when the morning was now come, Jesus stood on the shore: but the disciples knew not that it was Jesus.
πρωιας
of early [morning]
δε
-
ηδη
already
γενομενης
of the becoming
εστη
he stood
ο
the
ιησους
Jesus
εις
in(to)/un(to)
τον
the
αιγιαλον
shore
ου
not
μεντοι
mind you
ηδεισαν
they had seen
οι
the
μαθηται
students
οτι
that
ιησους
Jesus
εστιν
he is
Then Jesus saith unto them, Children, have ye any meat? They answered him, No.
λεγει
he says
ουν
therefore
αυτοις
to them
ο
the
ιησους
Jesus
παιδια
younger juniors
μη
not
τι
some
προσφαγιον
something to eat
εχετε
you have
απεκριθησαν
they answered
αυτω
to him
ου
not
And the other disciples came in a little ship; (for they were not far from land, but as it were two hundred cubits,) dragging the net with fishes.
οι
the
δε
-
αλλοι
other
μαθηται
students
τω
to the
πλοιαριω
[see note]
ηλθον
they came
ου
not
γαρ
for
ησαν
they were
μακραν
distantly
απο
out of
της
of the
γης
of land
αλλ
but
ως
as
απο
out of
πηχων
[see note]
διακοσιων
of two hundred
συροντες
[see note]
το
the
δικτυον
net
των
of the
ιχθυων
of fish
Simon Peter went up, and drew the net to land full of great fishes, and hundred and fifty and three: and for all there were so many, yet was not the net broken.
ανεβη
he went up
σιμων
Simon
πετρος
Peter
και
and
ειλκυσεν
[see note]
το
the
δικτυον
net
επι
unto
της
of the
γης
of land
μεστον
[see note]
ιχθυων
of fish
μεγαλων
of great
εκατον
hundred
πεντηκοντα
fifty
τριων
of three
και
and
τοσουτων
of so many
οντων
of those being
ουκ
not
εσχισθη
it was split
το
the
δικτυον
net
Verily, verily, I say unto thee, When thou wast young, thou girdedst thyself, and walkedst whither thou wouldest: but when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry [thee] whither thou wouldest not.
αμην
Amen
αμην
Amen
λεγω
I say
σοι
to you
οτε
when
ης
you were
νεωτερος
young
εζωννυες
[see note]
σεαυτον
yourself
και
and
περιεπατεις
you were walking around
οπου
where
ηθελες
you were wanting
οταν
when
δε
-
γηρασης
[see note]
εκτενεις
you will stretch out
τας
the
χειρας
hands
σου
of you
και
and
αλλος
other
σε
you
ζωσει
[see note]
και
and
οισει
he will bring
οπου
where
ου
not
θελεις
you want
Then went this saying abroad among the brethren, that that disciple should not die: yet Jesus said not unto him, He shall not die; but, If I will that he tarry till I come, what [is that] to thee?
εξηλθεν
it went out
ουν
therefore
ο
the
λογος
word
ουτος
this
εις
in(to)/un(to)
τους
the
αδελφους
brothers
οτι
that
ο
the
μαθητης
student
εκεινος
that
ουκ
not
αποθνησκει
he dies
και
and
ουκ
not
ειπεν
he said
αυτω
to him
ο
the
ιησους
Jesus
οτι
that
ουκ
not
αποθνησκει
he dies
αλλ
but
εαν
if
αυτον
him
θελω
I may want
μενειν
to remain
εως
until
ερχομαι
I come
τι
what?
προς
toward
σε
you
For John truly baptized with water; but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence.
οτι
that
ιωαννης
John
μεν
indeed [A]
εβαπτισεν
he immersed
υδατι
to water
υμεις
you
δε
but [B]
βαπτισθησεσθε
you will be immersed
εν
in(to)
πνευματι
to spirit
αγιω
to holy
ου
not
μετα
with(in)
πολλας
many
ταυτας
these
ημερας
days
And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons, which the Father hath put in his own power.
ειπεν
he said
δε
-
προς
toward
αυτους
them
ουχ
not
υμων
of you
εστιν
it is
γνωναι
to know
χρονους
times
η
or
καιρους
periods
ους
which
ο
the
πατηρ
father
εθετο
he established
εν
in(to)
τη
to the
ιδια
to his own
εξουσια
to authority
And they were all amazed and marvelled, saying one to another, Behold, are not all these which speak Galilaeans?
εξισταντο
they were being astonished
δε
-
παντες
all
και
and
εθαυμαζον
they were marveling
λεγοντες
saying
προς
toward
αλληλους
one another
ουκ
not
ιδου
you see
παντες
all
ουτοι
these
εισιν
they are
οι
the
λαλουντες
speaking
γαλιλαιοι
Galileans
For these are not drunken, as ye suppose, seeing it is [but] the third hour of the day.
ου
not
γαρ
for
ως
as
υμεις
you
υπολαμβανετε
you suppose
ουτοι
these
μεθυουσιν
[see note]
εστιν
it is
γαρ
for
ωρα
hour
τριτη
third
της
of the
ημερας
of day
Whom God hath raised up, having loosed the pains of death: because it was not possible that he should be holden of it.
ον
which
ο
the
θεος
God
ανεστησεν
he rose
λυσας
loosing
τας
the
ωδινας
[see note]
του
of the
θανατου
of death
καθοτι
accordingly
ουκ
not
ην
he was
δυνατον
possible
κρατεισθαι
to be held
αυτον
him
υπ
by
αυτου
of him
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
[Note] Here at Abarim Publications we're thoroughly excited about our interlinear New Testament, and work is continuously in progress.
To date we have about 97.2% of the New Testament covered